Vodopad Lisine - Manastir Manasija

SRBIJA JESENJA PUTOVANJA

Upoznajmo Srbiju - Vodopad Lisine - Manastir Manasija - termin putovanja: 19.09.2020

Polazak sa parkinga TC “ Tempo” u 09h. Vožnja autoputem do Despotovca, sa usputnom pauzom. Dolazak u manastir Manasiju, zadužbinu Despota Stefana Lazarevića. Obilazak sa vodičem. Nakon toga polazak ka Resavskoj pećini, prvoj pećini koja je adaptirana za turističke obilaske u Srbiji. Nakon toga polazak ka Lisinama, obilazak jedinstvenog vodopada Veliki Buk, Lisine koji se nalazi na desetak minuta vožnje od Resavske pećine. Visine je preko 20 metara i smatra se jednim od najviših vodopada u Srbiji. Mogućnost fakultativnog ručka u restoranu. Slobodno vreme do 20h. Povratak za Niš u kasnim večernjim časovima.

Preuzmi PDF

CENA ARANŽMANA 1.200,00 dinara

Aranžman obuhvata:

  • autobuski prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,,
  • usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Aranžman ne obuhvata:

  • individualne troškove putnika        
  • ulaznica za Resavsku pećinu – 350,00 dinara
  • fakultativni ručak na Lisinama – 850 – 950 dinara, zavisnosti od menija

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

NAPOMENA: Zbog ograničenja ulazaka, broja gostiju i obavezne distance, rezervacija ulazaka na bazene u Ribarskoj banji (kao i wellnes centre) i restoran, rezervacija je neophodna prilikom prijave. Za naknadne rezervacije, organizator ne garantuje slobodna mesta

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju programa je 45 plativih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.


OTP 331 - A40