Sisevac Terme

SRBIJA JESENJA PUTOVANJA

Upoznajmo Srbiju - Manastir Ravanica - Manastir Sisevac - Sisevac Terme - termin putovanja: 13.09.2020.

Polazak sa parkinga TC “ Tempo” u 07h. Vožnja autoputem preko Ćuprije, do manastia Ravanice, zadužbini kneza Lazara Hrebeljanovića. Obilazak manastira. Nastavak puta ka Sisevcu, gde ćemo usputno posetiti manastir Sisojevac, sagrađen u 14.veku, u povelji knjeginje Milice, pominje se monah Sisoje kao ktitor manastra. Nakon toga, odlazak u jedinstveni kompleks u podnožju Kučajskih planina – SISEVAC TERME. Slobodno vreme za kupanje, odmor, šetnju... Polazak za Niš, oko 20h. Povratak za Niš u kasnim večernjim časovima.

Preuzmi PDF

CENA ARANŽMANA 900,00 dinara

Aranžman obuhvata:

  • Autobuski prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,,
  • Usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Aranžman ne obuhvata:

  • Individualne troškove putnika
  • Ulaznica za bazen (400 dinara odrasli,300 dinara deca, ležaljke i suncobrani gratis)

Način plaćanja:                                                                                         

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate,

gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti

(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja

pauze ili obilaska,

  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju programa je 45 plativih putnika. 
  • Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre
  • puta.


OTP 331 - A40