Manastir Sveti Roman - Ribarska banja

SRBIJA JESENJA PUTOVANJA

Upoznajmo Srbiju - Manastiri Sveti Roman - Ribarska banja - Termin putovanja: 29.08.2020. i 20.09.2020

Polazak sa parkinga TC “ Tempo” u 06h. Vožnja autoputem do Aleksinca, potom preko Deligrada do jednog od najstarijih manastira, Sv.Roman. Obilazak manastira, koji se nalazi blizu obala Južne Morave, i obeležava slavu svakog 29.tog avgusta. Ovaj drevni manastir, po predanju je podignut na mestu gde se podvizavao prepodobni Roman Sinait, još 888.godine. U svom hramu koji je posvećen Blagovestima Presvete Bogorodice, čuvaju se mošti Sv.Romana. Nastavak puta do, samo nekoliko kilometara udaljenog manstira Pokrova Presvete Bogorodice, na mestu na kome se po predanju sama Bogorodica javila devojci Milojki Jocić 1898.godine, a koji danas predstavlja jednu od najznačajnijih tačaka pravoslavnog hodočašća, posebno jer je ovo mesto osvedočenih isceljenja. Od mansatira, na nepunih pola sata vožnje, nalazi se Ribarska banja, u kojoj je predvišeno vreme za odmor, osveženje, kupanje u bazenima, i ručak. Koprišćenje bazena i ručak je obavezno rezervisati prilikom prijave za aranžman. Povratak za Niš u kasnim večernjim časovima.

Preuzmi PDF

CENA ARANŽMANA 600,00 dinara

Aranžman obuhvata:

 • Autobuski prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,,
 • Usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove putnika
 • Ulaznica za bazen (500 din., wellness centra700 din., ležaljke 150 din.)
 • Fakultativni ručak u etno restoranu Srndalje

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Dinamika plaćanja aranžmana: Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski deo), gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

NAPOMENA: Zbog ograničenja ulazaka, broja gostiju i obavezne distance, rezervacija ulazaka na bazene u

Ribarskoj banji (kao i wellnes centre) i restoran, rezervacija je neophodna prilikom prijave. Za naknadne

rezervacije, organizator ne garantuje slobodna mesta.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju programa je 45 plativih putnika.
 • Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.


OTP 331 - A40