Borsko Jezero

SRBIJA JESENJA PUTOVANJA

Upoznajmo Srbiju - Borsko jezero - termin putovanja: 12.09.2020.

Polazak sa parkinga “ Tempa” u 06h. Okupljanje grupe pola sata pre polaska. Putovanje auto putem preko Paraćina, uz usputnu pauzu u manastiru Lešje. Nakon obilaska, polazak ka Borskom jezeru, gde ćemo usput posetiti i jednu od najlepših pećina Srbije, Lazarevu (Zlotsku) pećinu. Po dolasku na Borsko jezero, slobodne aktivnosti, kupanje. Predviđeno vreme polaska za Niš, oko 18h, očekivani dolazak oko 22h.

Preuzmi PDF

CENA ARANŽMANA 1.250,00 dinara

Aranžman obuhvata:                                                                       

  • Autobuski prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,,
  • Usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Aranžman ne obuhvata:

  • Individualne troškove putnika
  • Ulaznica za Lazarevu pećinu 200 din.

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski deo), gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju programa je 45 plativih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.


OTP 331 - A40