Malta

Malta

14.02 – 17.02.2020 – Dan zaljubljenih – Sretenje
13.03 – 16.03.2020 – Osmomartovski aranžman

MALTA   je dobila ime po Feničanskoj reči Malet, što u prevodu znači luka ili skrovište, a vekovima je bila tvrđava. Malta se nalazi u Sredozemnom moru 96 km južno od Sicilije i 290 km severno od Afrike. U sastavu Malte ulaze i ostrva Gozo i Comino, kao i nenaseljena ostrva Cominotto i Fifla. Malta ima dugu istoriju, koja se prostire daleko u prošlost čak pre 4500 godina. Njihov narod je jako pobožan, generacijama su gradili hramove i megalite teške i preko 50 tona, koji su čak stariji i od Egipatskih piramida. Na Malti su se godinama smenjivale razne civilizacije počev od Feničana, Grka, Kartaginjana, zatim vitezovi Sv.Jovana, Englezi, Nemci… 

Preuzmi PDF

Cenovnik 2020

HOTEL MARINA 3* CENE PO OSOBI
1/2 economy room  99 €
1/2 standard room  119 €
1/2 standard sea view 139 €
1/3 room  99 €
Dinarski deo po osobi od 9,990 din (podložno promeni)

PROGRAM PUTOVANJA:

1 dan-petak NIŠ / MALTA
Dolazak na aerodrom dva sata pre poletanja aviona, najkasnije 17:25h. Let FR 5583 je u 19:25h.
Čekiranje za let. Po sletanju na Maltu u 21:25h, transfer do hotela. Smeštaj.Slobodno vreme za večernji izlazak. Noćenje.
2 dan-subota OBILAZAK MALTE
Slobodno vreme ili  mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Obilazak Malte. Polazak iz hotela oko 10:30h. Trajektom prelazimo u Valletu. Obilazak Valete pešaka (posmatranje glavnih atrakcija: Katedrala Jovana Krstitelja, Palata velikog majstora (sagrađena 1571 god.) i obilazak vrtova Baracca sa pogledom na luku Valeta i Tri Grada gde su boravili Malteški vitezovi pre zidanja nove prestonice.U 13h autobusima krećemo u dalje razgledanje: pogled na Woderfront Valeta I razgledanje Valete I Malte, zatim obilazak najvece I naklepse crkve na Malti u Mosti, sa kratkim zadrzavanjem od 30 minuta, Vožnja do Mdine, prve prestonice Malte, obilazak dve najatraktivnije lokacije sa najvuše tačke na Malti Dingli i Blugroto gde može da se popije kafa. Ukupno zadržavanje 1h. Povratak u hotel oko 17h, slobodno vreme, mogucnost organizovane večere.Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3 dan-nedelja OSTRVO GOZO
Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do ostrva Gozo. Polazak iz hotela u 8h. Vožnja autobusom do mesta Cirkewa na severu ostrva, prelazak feribotom do mesta Mgarr na Gozu (prva Feničanska luka), vožnja do glavnog grada Victoria i razgledanje citadele Gran Kastelo iz 15.veka. Odlazak do najzapadnije tačke na arhipelagu, Dwejra i divnog zaliva Xlendi. Zadržavanje ukupno 1:30h. Nakon toga povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
*U slucaju nepovoljnih vremenskih prilika, realizuje se obilazak Popaj Vilidz grada.
4 dan – ponedeljak MALTA/NIŠ
Napuštanje hotela. Slobodno vreme za šoping do transfera na aerodrom. Polazak aviona za Niš. Let FR 5582, let u 17:00h.Po sletanju u Niš, kraj programa.

ARANŽMAN OBUHVATA:

Cene iz tabele su u evrima + dinarski deo po osobi i cena je sklona promeni zavisno od datuma rezervacije!
- Povratni avionski prevoz na relaciji Niš-Malta-Niš (uključen ručni kabinski prtljag dimenzije 40cmx20cmx25cm, doplata za drugi kabinski prtljag do 10kg dimenzije 55cmx40cmx20cm je 25€ po osobi),
- Smeštaj u hotelu Marina 3*, Sliema na Malti,
- Transfer aerodrom-hotel-aerodrom,
- Troškove organizacije putovanja,
- Usluge predstavnika na Malti.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- doručak – 8€ po osobi po danu,
- medjunarodno zdravstveno osiguranje,
- gradsku komunalnu taksu za Maltu I okolinu,
- fakultativne izlete,
- javni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI :

Malteška tura (celodnevni izlet) – 40€
Ostrvo Gozo (celodnevni izlet) – 50€ (u cenu je uracunat trajekt)

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

-Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča.
Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
(MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

1) 40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, a ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana,
2) 40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, a ostatak duga u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka ranžmana,

*Zapoceti način plaćanja se ne može menjati
*U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

NAPOMENE:

-Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podležu refundaciji.
-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
-Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
-Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
-Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak na Malti, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
-Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
-Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
-Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

OTP 02/2019

 

LOKACIJA I OPIS HOTELA: 

Hotel 3*