Ohrid

Makedonija

OHRID  je veličanstven grad predivnog jugozapadnog dela Makedonije i vodeći letnji turistički centar zemlje, sa oko 42000 stanovnika, za koji kažu da je duša Balkana i svakako kolevka slovenske pismenosti. Grad Ohrid je smešten na obali prekrasnog Ohridskog jezera, udaljen oko 170 km od Skopja, glavnog grada Makedonije. Zahvaljujući svojim izvanrednim prirodnim lepotama, bogatom istorijskom i kulturnom nasleđu, Ohrid je od 1979. godine deo UNESCO svetskog kulturnog nasleđa. 

 

Preuzmi PDF

Cenovnik 2020

TERMINI PUTOVANJA SMEŠTAJ CENA PO OSOBI
27.03.-29.03.2020. Privatni smeštaj - NA 55 €
Hotel - ND  70 €

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan 27.03.2020.

Polazak u ranim jutarnjim časovima iz Sokobanja. Putovanje do Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora. Obilazak grada I slobodno vreme u centru.Nastavak putovanja do Ohrida.Po dolasku smeštaj u hotel/apartmane. Noćenje.

2.dan 28.03.2020.

Doručak (ukoliko je smeštaj u hotelu).Obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča sa licencom:crkva Svete Sofije, crkva Svetog Klimenta,rimski amfiteatar,Samuilova tvrđava (panoramski),manastir Sveti Jovan Kaneo,Gornji I Donji grad… Po završetku razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče fakultativno odlazak na svečanu večeru sa muzikom.Noćenje.

3 dan 29.03.2020.

Doručak (za smeštaj u hotelu)Napuštanje apartmana/hotela.Slobodno vreme za setnju . Fakultativni odlazak do Svetog Nauma radi obilaska manastira I Crnog Drima.U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dolazak oko ponoći.

ARANŽMAN OBUHVATA:

-prevoz autobusima turističke klase sa pratećom opremom,

-dva noćenja u privatnim vilama,smeštaj u ½ ,1/3 I 1/4 sobama sa kupatilom,lokacija:centar grada, ili dva noćenja sa doručkom u hotelu,

-usluge lokalnog vodiča sa licencom za obilazak Ohrida,

-troškove organizacije putovanja,

-agencijska pratnja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-međunarodno zdravstveno osiguranje-1 € dnevno-nije obavezno

-ulaznice za obilazak Samuilove tvrđave,-1€

-svečana večera sa muzikom u restoranu-15€

-izlet do Svetog Nauma -10€

-individualni troškovi koji nisu predviđeni programom.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

-30% prilikom rezervacije,ostatak 5 dana do polaska

-30% prilikom rezervacije,ostatak u dve mesečne rate deponovanjem čekova ili putem administrativne zabrane.

*Zapoceti način plaćanja se ne može menjati
*U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

NAPOMENE:

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40.

U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje 5 dana pre polaska.

Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje,zavisno od uslova na putu.Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta.Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jenim roditeljem,potrebna je saglasnost drugog roditelja.NAPOMENA:Ovaj program ujedno predstavlja I predugovorno obaveštenje.

OTP 58/2014

 

LOKACIJA I OPIS HOTELA: