Istanbul

Turska

ISTANBUL

Termin putovanja 30.12.2019.-04.01.2020.

Istanbul predstavlja prirodna vrata između Evrope i Azije, koji sa svojom raskošnom kulturnom zaostavštinom nikad ne prestaje da fascinira. Ovaj sjajni grad, podignut na mestu gde se bukvalno susreću istok i zapad, uobličile su 4 snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz svoju istoriju ponosito je nosio imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, prava košnica sa preko 15 miliona stanovnika koji žive i rade na 2 kontinenta, izvlačeći ono najbolje iz oba sveta. Moderni trg Taksim, ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, učiniće da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina i osetiti dekadenciju, ali i rodoljublje vizantijskih imperatora, genijalno planiranje rimskih urbanista, gotovo neizmernu moć sultana... Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu, ili Carigradu, ako Vam je draže.

Preuzmi PDF

Cenovnik 2019/2020

POLAZAK BEOGRAD JAGODINA , BATOČINA NIŠ, PIROT LESKOVAC, PROKUPLJE
1/2 i 1/3 soba 145 € 139 € 129 € 135 €

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (30.12.2019)NIŠ-ISTANBUL

Polazak iz Niša u popodnevnim časovima (o tačnom vremenu i mestu polaska bićete informisani dan pred put). Vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i radi odmora.

2.dan (31.12.2019): ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bulevar Adnana menderasa, Aksaraj, most Kemala Ataturka, Valensov akvadukt, Zlatni rog, Bešiktaš, Galata most …  Nakon razgleda smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (01.01.2020)–ISTANBUL

Doručak. Fakultativno razgledanje Istanbula, pešačka tura sa vodičem. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Hipodroma. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan (02.01.2020) –ISTANBUL

Doručak. Fakultativni izlet: Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji (obilazak Istanbula sa vode, jednim od najvažnijih moreuza na svetu, gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem. Po završetku krstarenja odlazak na fakultativni izlet, poseta Dolmabahce palate.       Noćenje

5.dan (03.01.2020): ISTANBUL-NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet Miniaturk, Eyup i vidikovac Pierre Loti. Odlazimo do brežuljka Pierre Loti do čijeg vrha dolazimo žičarom. Slobodno vreme za odmor u legendarnoj starinskoj kafani iz koje se proteže predivan pogled na Zlatni rog i grad. Nakon pauze spuštamo se niz brežuljak kroz islamsko groblje. Na kraju stižemo do Eyupa, razgledanje džamije. Nastavljamo do „Turske u malom“ – do Miniaturka, gde su izgrađene najvažnije zgrade Turske i bivšeg Osmanskog carstva u minijaturi, prikazane na otvorenom. Popodnevni polazak za Srbiju. Vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi obavljanja carinskih formalnosti.

6.dan (04.01.2020):NIŠ

Dolazak u Niš u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-prevoz turističkim autobusom na relaciji navedenoj u programu,

-smeštaj u hotelu 3* (više hotela, tačan naziv hotela 7 dana pre polaska) u Istanbulu na bazi tri noćenja sa doručkom (dvokrevetne i trokrevetne sobe, doručak na bazi švedskog  stola),

-panoramsko razgledanje Istanbula ,

-organizacija i realizacija programa putovanja,

-usluge turističkog vodiča/pratioca grupe .

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja,

- ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i putnikove individualne troškove.

POPUSTI I DOPLATE:

- DOPLATA za 1/1 sobu 70% od cene aranžmana.

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

  1. Aja Sofija,  Plava Džamija, Hipodrom – 25€ (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča),
  2. Topkapi palata – 20€ bez Harema (cena  obuhvata ulaznice i usluge vodiča),
  3. krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije – 20€ (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča)
  4. Obilazak Dolmabahče palate – 25€,
  5. Tursko veče – 30€,
  6. Vidikovac + Eyup + Miniaturk – 10€ ( obuhvata prevoz, pratioca grupe, dodatno se plaća ulaznica za Minaiaturk – 15 turskil lira i karta za žičaru do vidikovca Pierre Lotti – 2,4 turske lire, cena je trenutna u momentu izrade programa i podložna je promeni).
  7. Doček Nove godine na brodu (večera-predjelo,glavno jelo I dezert,piće-turska rakija,vodka,bela i crna vina i DJ) – 60€

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

-30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana

-30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u  ratama do marta 2020god. 

-uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 Obavezana je uplata jednog od fakultativnih izleta. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate
Važna napomena: tačno vreme polaska će biti potvrđeno od strane agencije dan pred put, a ostala vremena na samim destinacijama putnici će imati od strane vodiča na konkretnom putovanju.

BITNE NAPOMENE:

1.Za putovanje u Republiku Tursku potreban je biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 6 meseci nakon završetka putovanja

2.Putovanje nije zamišljeno kako šoping tura, kupovina nije prioritet, tako da je dozvoljena količina prtljaga JEDAN kofer po putniku, dodatni prtljag se naplaćuje 30€ po koferu.

3. Obavezana je uplata jednog od fakultativnih izleta.

OPŠTE NAPOMENE:

•Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

•Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

•Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

•Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

•U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

•Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

•Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

•Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

•Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

•Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

•VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

•Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

•Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

*minimalni broj putnika za realizaciju ovog programa je 60. u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo povećanja cene ili spajanja sa drugom agencijom. u slučaju otkaza  otkazni rok agencije je minimum 5 dana pred put.

OTP 585/2010.