Informacije o prelasku granice

Covid-19

Napomena: Poslednje ažuriranje informacija 21.10.2020.


Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Režim ulaska državljana Republike Srbije u pojedinačne zemlje možete naći ovde. Napominjemo da, i pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, te stoga savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu (listu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Beogradu možete naći ovde).

Takođe, možete da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju (listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu možete naći ovde).

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a dolaze iz sledećih država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom:

  – Republike Hrvatske
  – Crne Gore
  – Bosne i Hercegovine

prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje kojim se upozoravaju na obavezu javljanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

COVID ambulanti ili zavodu za javno zdravlje prijavljuju se putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs.

Obaveza javljanja ambulanti ili zavodu za javno zdravlje ne odnosi se na:

 • akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade,
 • lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu,
 • lica koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju,
 • posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija,
 • članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi o posadama:

  1. teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
  2. teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
  3. autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
  4. železničkih vozila i vozopratno osoblje;
  5. humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

Ulazak stranih državljana u Republiku Srbiju, radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti, regulisan je na sledeći način:

stranim državljanima koji u Republiku Srbiju dolaze iz:

  - Republike Severne Makedonije
  - Republike Bugarske
  - Rumunije
  - Republike Hrvatske

dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ako poseduju negativan PCR test ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne nacionalne laboratorije zemlje iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju.

Od navedenih uslova izuzete su sledeće kategorije stranih državljana koji ulaze u Republiku Srbiju iz gore navedene četiri zemlje:

1) strani državljani u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

2) strani državljani koji su bili u tranzitu ne dužem od 12 časova kroz Severenu Makedoniju, Republiku Bugarsku, Rumuniju i Republiku Hrvatsku;

3) strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;

4) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

5) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija i posadi, osoblju i putnicima koji su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

6) akreditovani članovi osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

7) deca do 12 godina starosti, ako roditelj, staratelj ili lice iz porodičnog domaćinstva koje je u pratnji deteta poseduje negativan PCR test ne stariji od 48 sati;

8) strani državljani prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe, ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:

 • teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
 • teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
 • autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
 • železničkih vozila i vozopratno osoblje i
 • humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.
9) državljani susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta.

10) državljani susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

Stranim državljanima koji ulaze na teritoriju Republike Srbije dolazeći sa neke druge destinacije (osim iz gorenavedenih zemalja - Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije i Hrvatske) dozvoljen je ulazak u Republike Srbiju bez PCR testa. 
Preuzmi PDF